En oplevelse værd

 

Reglement Generelt   

 • Ved ankomst bedes du udfylde det kort der passer til dit fiskeri. Den gule del af fiskekortet er din kvittering, som du skal kunne fremvise ved kontrol. 
  Ved udfyldning af tidspunkt, påføres 20 minutter (fx. hvis klokken nu er 11:00 skrives der 11:20), så bør der være rig mulighed for at rigge klar. Det vil sige at du må fiske så snart du er klar, og kan endda opnå op til over 15 min. gratis fiskeri hvis du har rigget klar hjemmefra.
 • Der må kun fiskes med 1 stang og 1 krog pr. indløst fiskekort medmindre andet er meldt ud
 • Der må ikke fanges flere fisk, end det antal der er anført på dit fiskekort
 • Genudsætning af ØRREDER er ikke tilladt 
 • Forfodring af fisk er ikke tilladt
 • Fiskeri med levende agnfisk er forbud
 • Rensning af fisk på området er forbudt, idet vi ikke har godkendte faciliteter her
 • Hærværk på områdets genstande og på naturen er naturligvis strengt forbudt
 • Al færdsel og ophold i området er på eget ansvar
 • Benyt affaldsbeholderne til alle former for affald. Henkastning af affald i området vil blive påtalt og ved gentagene medfører det bortvisning. Fisk og fiskeaffald skal smides direkte i den store, grønne container, der er placeret på søens østside, og ikke i affaldsspandene ved fiskepladserne.
 • Hunde og andre kæledyr må ikke færdes på området.
 • Bål kun på bålsteder
 • Vis hensyn over for de andre gæster omkring søen i forhold til larm m.v. 

 

Særlige regler omkring Størfiskeri

 P.g.a. varmt vejr:

Ved vandtemperatur over 20 grader, er fiskene meget sårbare og skal derfor udsættes igen hurtigst muligt. Derfor: nøjes med ENTEN at veje fisken på land ELLER tage billede. Vej evt. fisken på land og tag fotoet med fisken i vandet. Fisken må ikke være ude af vandet længere end max. 2 min.

 •  ALLE fisk SKAL GENUDSÆTTES NÆNSOMT
 • Der må ikke sættes svivel over bly, da fisken ikke skal svømme rundt med takle efter sig, hvis hovedlinen skulle knække.
 • Brug en god stærk line, der kan holde til fiskeriet
 • Du skal medbringe og benytte afkrogningsmåtte
 • Intet fiskeri efter stør med UL-grej, brug gerne karpestænger eller anden kraftig stang
 • Skaller må kun bruges, hvis de er fanget her
 • Du skal have 1,5m forfangsline i nylon i minimum 0.30mm eller Leadcore. Brug IKKE Fireline eller andre spundet liner!
 • Der må kun bruges enkeltkroge og modhager skal fjernes eller trykkes.(1 krog pr. stang!!!)
 • Brug stort fangstnet eller land fisken ved at løfte i haleroden
 • Alle billeder tages forsvarligt og fisken skal udsættes lige efter endt foto.
 • Du må ikke have fisken i sacks eller anden form for opbevaring. Den SKAL genudsættes lige efter fangst.
 • FISKEN SKAL VEJES I SLYNGE! og du løfter ALDRIG fisken i gællerne!!
 • Al hensyn og respekt i forhold til at placere sit agn i vandet bør være tilstede. Her tænkes at alle fiskere skal kunne være tilstede. 

 

Bliver disse regler brudt kan det medføre bortvisning og i værste tilfælde livsvarig karantæne for området og en evt. politianmeldelse.


Har du spørgsmål eller feedback så ring til

Hannah Knak
Tlf. 40727968